Jak działamy:

Określenie celu (Krok 1)

Pierwszym etapem naszej pracy jest bardzo precyzyjne określenie co jest celem projektu informatycznego.

Specyfikacja (Krok 2)

Jest to etap który jest przygotowywany przy ścisłej współpracy z klientem. Na tym etapie bardzo dokładnie dokumentujemy jakie działania będą podjęte na etapie implementacji projektu. Określamy szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych składowych projektu jak i wybieramy technologię w której będziemy implementować projekt.

Implementacja (Krok 3)

Na tym etapie po zaakceptowaniu specyfikacji przez klienta, zespół programistyczny przystępuje do tworzenia projektu w oparciu o wybraną technologię.

Testowanie (Krok 4)

W procesie implementacji ale również bezpośrednio po nim przeprowadzamy testy funkcjonalne, akceptacyjne projektu dając Ci pewność że nasze rozwiązania spełniają najwyższą jakość.